Open Daily 9-17 CET
Home » Books » Endgames, Antique, Danish
 
CARLSEN / 24 UDVALGTE 2- OG 
3-TRAEKS OPGAVER, paper
Price: $5.00
DANSK SKAKPROBLEM KLUB / 
AARSSKRIFT 1932, paper L/N 5928
Price: $25.00
DANSK SKAKPROBLEM KLUB / 
AARSSKRIFT 1933, paper L/N 5928
Price: $18.00
DANSK SKAKPROBLEM KLUB / 
AARSSKRIFT 1934, paper  L/N 5928
Price: $9.00
DANSK SKAKPROBLEM KLUB / 
AARSSKRIFT 1935, paper  L/N 5928
Price: $9.00
DANSK SKAKPROBLEM KLUB / 
AARSSKRIFT 1936, paper  L/N 5928
Price: $9.00
DANSK SKAKPROBLEM KLUB / 
AARSSKRIFT 1937, paper L/N 5928
Price: $9.00
DANSK SKAKPROBLEM KLUB / 
AARSSKRIFT 1938, paper L/N 5928
Price: $9.00
DANSK SKAKPROBLEM KLUB / 
AARSSKRIFT 1939, paper L/N 5928
Price: $9.00
DANSK SKAKPROBLEM KLUB / 
AARSSKRIFT 1940, paper L/N 5928
Price: $9.00
DANSK SKAKPROBLEM KLUB / 
AARSSKRIFT 1942, paper L/N 5928
Price: $9.00
DANSK SKAKPROBLEM KLUB / 
AARSSKRIFT 1943, paper L/N 5928
Price: $9.00
DÜRRFELD / SKAKSLUTSPIL
Price: $14.40
ENEVOLDSEN J / BONDESLUTSPILLET 
I SKAK, soft
Price: $29.00
ENEVOLDSEN J / HYG DEM 
MED SKAK, soft
Price: $14.00
ENEVOLDSEN J / SLUTSPILLET I,
paper  L/N 1683
Price: $24.00
ENEVOLDSEN J / SLUTSPILLET II,
paper L/N 1683
Price: $27.00
ENEVOLDSEN J / SLUTSPILLET I+II 
bound together, hardcover
Price: $53.00
ENEVOLDSEN J / SLUTSPILLET III,  
paper L/N 1683
Price: $21.00
ENEVOLDSEN J / SLUTSPILLET I-III 
paper, 3 vols,   L/N 1683
Price: $74.00
ENEVOLDSEN J / TÅRNSLUTSPILLET 
I SKAK, soft
Price: $21.00
JESPERSEN / DANSKE SKAKOPGAVER 
1878-1902, paper       L/N 2554
Price: $21.00
JØRGENSEN / 170 SKAKOPGAVER,
hardcover
Price: $25.00
JØRGENSEN / 4 VARIANTER 
MED 1 BONDE, paper
Price: $36.00
JØRGENSEN / ALBINO OG 
PICKANINNY, soft
Price: $31.00
JØRGENSEN / ALBINO OG 
PICKANNINY 2.ed, soft
Price: $39.00
JØRGENSEN / SKAKPROBLEMER - UDVALGTE OPGAVER, paper
Price: $18.00
JØRGENSEN / UDVALGTE 
OPGAVER, paper
Price: $28.00
LARSEN K A K MF / SKAKOPGAVEN 
L/N 2855
Price: $28.00
MADSEN / 64 OPGAVER, paper
Price: $34.00
MORTENSEN / ELEMENTAERE BEGREBER 
I PROBLEMSKAK, paper
Price: $19.00
NIELSEN, BJØRN / HVORDAN MAN VINDER 
EN GEVINSTSTILLING, paper  L/N 2337
Price: $15.00
NISSEN / BONDESLUTSPIL+
TÅRNSLUTSPIL I+II, paperbound
Price: $11.00
NISSEN / BONDESLUTSPILLET I SKAK
L/N 2316
Price: $12.00
NISSEN / TÅRNSLUTSPILLET I SKAK 1 T+B
L/N 2317
Price: $12.00
NISSEN / TÅRNSLUTSPILLET I SKAK 2 T+S+L
L/N 2317, paper
Price: $12.00
OVERGAARD/JENSEN / HVOR ER KONGEN? 
50 OPGAVER, paper
Price: $9.00
OVERGAARD/JENSEN / PERARDUUS 
50 OPGAVER, paper
Price: $9.00
PETERSEN / BRIKKERNE - SKAKOPGAVER
OG DIGTE, paper
Price: $12.00
SCHMIDT / DANSK SKAKPROBLEM KLUB - BIBLIOTEKET, paper
Price: $31.00
SCHMIDT / LIDT SNAK - 
OM SKAK! Paper
Price: $19.00
THOMAS G / MATTVANG, paper
Price: $25.00
TORNERUP / SKAKROSER MED 
TORNE, paper
Price: $18.00
VISSING ANDERSEN / HUGO KNUPPERTs 
BEDSTE SKAKOPGAVER, paper
Price: $14.00

Our Products

Your Cart

Shopping cart  Shopping cart
0 Product(s) in cart
Total $0.00
» Checkout

Contact Us

 • SE Consult
 • Box 48095
 • SE-41823 Goteborg
 • Sweden

Need Help?

Call +45 33 146291 9-17 CET
Instructions
Track Your Order